HOSTÉ

HOSTY LÁKÁM

VÁŠNIVÝM HLASEM VÁBÍM

ABYCH OTEVÍRAL DVEŘE

OBLOUZNIL DUŠI VÍNEM

POHÁR VYPRAZDŇOVAL

U STOLU SEBE POSLOUCHÁM

PO RÁNU OČI ZAVÍRÁM

HLAVU DO VOSKU ZALÉVÁM

JAKO PO LACINÉM MILOVÁNÍ

S ÚTĚKEM V MYŠLENKÁCH

SÍLU V SOBĚ HLEDÁM

EMOCE OMLOUVÁM

TĚŠÍM SE

K PROPASTI DOHNÁN

VYČKÁVÁM

OKNA DOLŮ HÁZÍM

JAKO BYCH JE ZAZDÍVAL

TVRDÝMI SLOVY

ZOUFALSTVÍM

KONEČNĚ DOMA

U SEBE

S VÍNEM

NA VÁS VZPOMÍNÁM

HOSTY LÁKÁM

ŽÍZEŇ

V ÚTĚKU ZA ŽÍZNÍ

STOPY ZAMETÁM

ABYCH NAPOJIL ZVĚDAVOST

ABYCH LEŠTIL VČEREJŠÍ OKOVY

JIZVAMI TEPANÉ

NĚŽNOSTÍ ODLITÉ

KRASOSMUTNĚNÍM ZAKLETÉ

POSPÍCHÁM NĚKAM

STEPUJÍC V ZAHRADĚ

Z TVÝCH POLIBKŮ ZDĚNÉ

SLZAMI POKROPENÉ

OMÁMEN TVOU VŮNÍ

OBRAZ SI TVOŘÍM

ZAMŽENOU MOZAIKOU

VLHKÝMA OČIMA

MALOMOCNÝ

LÉK MARNĚ HLEDÁM

NACHÁZÍM TOULÁNÍ

SLANOU VODOU NAPLNĚNÉ

POZLÁTKEM ZAHALENÉ

MOŽNOSTMI ROUBOVANÉ

ABYCH ZTRATIL NADĚJI

NAŠE ZOUFALSTVÍ

NAŠE BLÁZNOVSTVÍ

NAŠE DOTYKY

ABYCH SE UČIL ZAVÍRAT OČI

OPÍJET VZPOMÍMKY

JIMIŽ JSEM TETOVÁN

SLADCE OCEJCHOVÁN

NECHCI ŽÍT V SROVNÁVÁNÍ

DRŽET JI V NÁRUČÍ

MILOVAT TEBE

LACINĚ ZAPOMÍNAT

NAVŽDY POZNAMENÁN

NEMOCNÝ MINULOSTÍ

PRŮHLEDNÝ

KOŘENY TRHÁM

KŘEČOVITĚ

POKRAČUJI

NĚKAM

ŽÍZNÍ ODSOUZEN