ŽÍZEŇ

V ÚTĚKU ZA ŽÍZNÍ

STOPY ZAMETÁM

ABYCH NAPOJIL ZVĚDAVOST

ABYCH LEŠTIL VČEREJŠÍ OKOVY

JIZVAMI TEPANÉ

NĚŽNOSTÍ ODLITÉ

KRASOSMUTNĚNÍM ZAKLETÉ

POSPÍCHÁM NĚKAM

STEPUJÍC V ZAHRADĚ

Z TVÝCH POLIBKŮ ZDĚNÉ

SLZAMI POKROPENÉ

OMÁMEN TVOU VŮNÍ

OBRAZ SI TVOŘÍM

ZAMŽENOU MOZAIKOU

VLHKÝMA OČIMA

MALOMOCNÝ

LÉK MARNĚ HLEDÁM

NACHÁZÍM TOULÁNÍ

SLANOU VODOU NAPLNĚNÉ

POZLÁTKEM ZAHALENÉ

MOŽNOSTMI ROUBOVANÉ

ABYCH ZTRATIL NADĚJI

NAŠE ZOUFALSTVÍ

NAŠE BLÁZNOVSTVÍ

NAŠE DOTYKY

ABYCH SE UČIL ZAVÍRAT OČI

OPÍJET VZPOMÍMKY

JIMIŽ JSEM TETOVÁN

SLADCE OCEJCHOVÁN

NECHCI ŽÍT V SROVNÁVÁNÍ

DRŽET JI V NÁRUČÍ

MILOVAT TEBE

LACINĚ ZAPOMÍNAT

NAVŽDY POZNAMENÁN

NEMOCNÝ MINULOSTÍ

PRŮHLEDNÝ

KOŘENY TRHÁM

KŘEČOVITĚ

POKRAČUJI

NĚKAM

ŽÍZNÍ ODSOUZEN

U SEBE

ZVUKY OŽÍVAJÍ

UKRYTÉ VÁŠNĚ PROBOUZEJÍ

S CHVĚNÍM SI POVÍDAJÍ

JARO ZA OKNEM

TĚŽKÝMI ZÁCLONAMI ZAMYKÁM

TLUSTÝMI STĚNAMI SE OBRŇUJI

UVNITŘ UKLÍZÍM

SCHOULIT SE K SOBĚ

DO VLASTNÍCH DLANÍ SE ZABALIT

PAŽEMI SE PŘIKRÝVÁM

TEPLO CÍTÍM

POHYBŮM UTÍKÁM

NĚŽNOST NASÁVÁM

PŘIBLIŽUJI SE

DOVNITŘ

NĚKAM

MOŽNÁ