DOPIS

       (Petru Křečanovi)

POTKÁVÁM TVÁ SLOVA

ROMÁNSKOU KRYPTU PŘÍSLIBU

VŮNI MYŠÍCH KRÁLOVSTVÍ

ZKAMENĚLOU PIETU

VĚTRNÉ MLÝNY Z TACHAUBLUES

KŘÍŽOVÁ ZNAMENÍ U VCHODU

TVÁ MOZAIKOVÁ HÁJEMSTVÍ

PRINCEZEN MALOVÁNÍ

V OBRAZECH NOCOVÁNÍ

ABYCH ZPÍVAL SEBE

S TVÝM SVĚTLEM SE MAZLIL

MÝTŮM ŽEHNAL

UTÍKÁM ZPĚT

TĚŠÍM SE NA TVÁ SLOVA